بچه های ساختمان گلها

بچه‌های ساختمان گل‌ها نام یک پویانمایی ایرانی است که برای اولین بار در اواخر سال ۱۳۹۵ در شبکه پویا پخش شد.فصل اول این پویانمایی ۹۱ قسمت دارد و پروژه ساخت آن در دی ماه سال ۱۳۹۴ آغار و در مردادماه سال ۱۳۹۵ پایان یافت.نگارش این مجموعه در خانه […]