اتل،متل،یه جنگل

سال تولید:1396

در جنگل هزار درخت، تعدادی حیوان کوچک به همراه خانوادۀ خود در کنار هم زندگی می‌کنند که خانه‌های زیبایی در تنۀ درختان دارند. این کوچولوهای بازیگوش گاهی باهم مشکل پیدا می‌کنند، دعوا می‌کنند و از دست هم دلخور می‌شوند؛ اما…

شخصیت ها

پیشا

یکی از بچه های بازیگوش جنگل هزار درخت است

بالا

یکی از بچه های جنگل هزار درخت و دوست پیشاست

جیم جیم

روباه کوچولوی جنگل هزار درخت است

عوامل تولید

امید مرندی

تهیه کننده

مجید محمودی

کارگردان

محمد حسین ملااحمدی

مدیر تولید

موچولو ها
بچه های ساختمان گلها(حسنا کوچولو)
فهرست