موچولو ها

سال تولید:1395

موچولو ها داستان مورچه های کوچولویی است که در شهر موچولو ها زندگی میکنند

kaghol

golboo

fofolo

امید مرندی

تهیه کننده

مجید محمودی

کارگردان

محمد حسین ملااحمدی

مدیر تولید

اتل،متل،یه جنگل
فهرست